Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Przetargi i zamówienia publiczne

Wybierz odpowiednią kategorię:


 

Przetargi - nieruchomości 2012

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. 1-go Maja w Bierutowie

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokali użytkowych przy ul. Kilińskiego 2 w Oleśnicy

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Gdańskiej w Twardogórze

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych w Ostrowinie

Wykaz nieruchomości częściowo zabudowanej budynkami użytkowymi, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, oznaczonej geodezyjnie jako dz. 11/6 AM 31 o pow. 1,1778 ha obręb Syców - miasto

I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej byłymi warsztatami szkolnymi w Twardogórze przy ul. Gdańskiej .

Zamówienia publiczne - 2012

1) Opracowanie cyfrowej ortofotomapy lotniczej dla Powiatu Oleśnickiego

2) Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano - instalacyjnych dotyczący wymiany komina stalowego z naczyniem zbiorczym

3) Remont zabytkowego ogrodzenia przy posesji II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy

4) Termomodernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy: Wymiana stolarki okiennej w parterze budynku internatu przy ul. Wojska Polskiego 67/69

- Wyjaśnienia i modyfikacja siwz
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

5) Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012

6) Wybór banku w celu udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 3 985 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamówienia publiczne - 2013

1)  Zakup i dostawa materiałów biurowych i tonerów dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

2) Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie

3) Zakup i dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Oleśnicy.

4) Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie - II przetarg

5) Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczenia pojazdów

6) Zakup i dostawa 9-osobowego fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

7) Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej dla obszaru gminy Oleśnica w powiecie oleśnickim


Zamówienia publiczne do 14 tyś. € - rok 2013

1) Sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego lub Skarbu Państwa.

2) Wybór jednostki do usuwania z drogi pojazdów

3) Usługa i dostawa  materiałów promocyjnych dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zamówienia publiczne do 14 tyś. €  - rok 2012

1) Wyłonienie wykonawcy na wykonanie prac kartograficznych porządkujących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny 

2) Sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego lud Skarbu Państwa

3) Starostwo Powiatowe w Oleśnicy zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej dotyczącej usług i  dostaw materiałów promocyjnych (koszulki, kubki, filiżanki, torby, pendrivy, długopisy etc.)

4) Opracowanie kompleksowej dokumentacji budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego

5) Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

6) Zakup usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn.: „Indywidualizacja nauczania w Powiecie oleśnickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7) Dostawa środków czystości dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

8) Wykonanie klasyfikacji gruntów zalesionych wraz z kontrolą projektu klasyfikacji i dokumentacją geodezyjną

9) Zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I -III Szkoły Podstawowej nr 3 w Twardogórze oraz Szkoły Podstawowej nr 5 w Oleśnicy, związanych z realizacją projektu systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania w powiecie oleśnickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla powiatu oleśnickiego w zakresie oznaczeń użytków, identyfikatorów budynków i numeracji działek

11) Opracowanie Studium wykonalności wraz z obowiązującymi załącznikami dla projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie”

12) Dotyczy: „Regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa stanowiących rowy w zakresie usunięcia rozbieżności między stanem wykazanym w operacie egib a stanem uwidocznionym w I dziale księgi wieczystej”.

13) Usługa i dostawa materiałów promocyjnych (torby papierowe, pendrivy, długopisy, teczki papierowe ze złoceniem) dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

14) Sprzedaż energii elektrycznej do obiektu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

15) Złożenie oferty cenowej dotyczącej dostawy monochromatycznej drukarki laserowej A 3

16) Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków nowego obrębu Dąbrowa, gmina Twardogóra – obszar wiejski, w zakresie budowy bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

17) Zaproszenie do złożenia oferty na utrzymanie czystości na terenie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

 

 

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl