Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

ZSP Twardogóra

 

Sukcesy recytatorki

Uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze - Aleksandra Mrzygłocka i Kinga Gierus wzięły udział w XVII Dolnośląskim Turnieju Słowa Literatury Patriotycznej i Religijnej we Wrocławiu ( w kategorii: recytacja ).

Dolnośląski Turniej Słowa Literatury Patriotycznej i Religijnej „Ja i Ojczyzna” pod honorowym patronatem Metropolity Wrocławskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Kuratora Oświaty odbył się 13 grudnia 2013 roku.

Celem Turnieju było upowszechnianie treści patriotycznych i religijnych w literaturze i publicystyce, uczczenie 150 rocznicy powstania styczniowego, kształtowanie wrażliwości etycznej, wzbogacenie duchowej strony życia młodzieży i dorosłych.

Występy naszych koleżanek spotkały się z przychylnym przyjęciem przez komisję konkursową. Obie uczennice zdobyły ex aequo trzecie miejsce. Uroczyste rozdanie nagród odbyło się 14 marca 2014 r.

Aleksandra Mrzygłocka ma na swoim koncie wiele osiągnięć na niwie recytatorskiej. W 2011 roku na XV Dolnośląskim Turnieju Słowa Literatury Patriotycznej i Religijnej we Wrocławiu zdobyła pierwsze miejsce. Wystąpiła ona z utworem Czesława Miłosza „Do polityka”. W lutym 2014 roku w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Poetyckie Walentynki” w Międzyborzu uczennica ta uzyskała również pierwszą lokatę. Są to wybrane z wielu sukcesów Aleksandry. Corocznie zwycięża ona również w gminnych konkursach recytatorskich. Jest jednym z wielu uzdolnionych literacko uczniów naszej szkoły. Talenty artystyczne młodzieży skutecznie rozwija nauczyciel – bibliotekarz Jadwiga Woźniak.


 

Sukces z Junior Media

W maju nasi zdolni uczniowie ( z klas w zawodach: technik organizacji reklamy i technik ekonomista): Jakub Paciorkowski, Kira Kirchmann, Wiktoria Okrutna, Krzysztof Schneider, Kamil Lamentowicz i Dawid Smajek wzięli udział w edukacyjnym projekcie dzienników regionalnych Polskaekspresse.

KLEKS - GAZETKA SZKOLNA

 W ramach projektu uczniowie stworzyli szkolną redakcję próbując swoich sił jako młodzi dziennikarze. Szkoła otrzymała dostęp do profesjonalnej platformy internetowej, dzięki której powstawała nasza gazetka „ Kleks”. 

Pod koniec maja wzięliśmy udział w ogólnopolskim konkursie, gdzie spośród wszystkich zgłoszeń komisja składająca się z dziennikarzy regionalnych wybrała 50 najlepszych gazetek. Uwieńczeniem tego sukcesu jest bezpłatny wydruk przez wydawnictwo po 250 egzemplarzy każdej, zwyciężonej gazetki.

Sukcesem uczniów ZSP Twardogóra było znalezienie się w szczęśliwej, wygranej 50 – tce. Dzięki czemu obecnie możemy cieszyć się profesjonalnie wydrukowaną gazetką szkolną.

Przygoda z „ Junior Media” to nowe doświadczenie, w ramach którego nasi uczniowie mogli wykorzystać swoje umiejętności i talenty. Zadowoleni, deklarują, że jeszcze nie raz chcieliby wziąć udział w takim projekcie.

Zapraszamy do obejrzenia efektów naszej pracy.


Spotkanie z redakcją gazety Oleśniczanin w ZSP Twardogóra

Dnia 28 marca 2014 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze odbyło się kolejne spotkanie z cyklu " Rozmowy o marketingu". Zaproszonymi gośćmi była Redaktor Naczelna Gazety Oleśniczanin pani Katarzyna Kijakowska oraz Specjalista do Spraw Reklamy pan Grzegorz Kijakowski.

Galeria zdjęć

Celem spotkań z cyklu „ Rozmowy o marketingu” jest zapoznanie uczącej się młodzieży z    doświadczeniami zawodowymi  zaproszonych gości. Uczniowie na spotkaniach mają możliwość zadawania pytań na interesujące ich tematy, dzięki czemu ich wiedza jest wzbogacona o wiadomości typowo praktyczne.

Tematyka prowadzonego w tym dniu wykładu dotyczyła ściśle pracy w redakcji gazety. Uczniowie dowiedzieli się jak wygląda organizacja tygodniowej pracy redakcji. W jaki sposób przebiega współpraca pomiędzy poszczególnymi działami, która związana jest z tworzeniem gazety. Jednak głównym i najbardziej wartościowym elementem prowadzonych „ Rozmów o marketingu” było zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem programu komputerowego dzięki któremu redakcja Oleśniczanina tworzy swoją gazetę. 

W spotkaniu wzięły udział klasy I i II technikum w zawodzie Technik Organizacji Reklamy, którzy dziękując zaproszonym gościom wyrażali dalszą chęć udziału wykładach o podobnej tematyce.      


 

Twardogórskie inspiracje

14 marca 2014 r. w Galerii 56 Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury odbyło się otwarcie wystawy prac plastycznych „ Inspiracje artystyczne Twardogóry”. Gościli na nim starosta Zbigniew Potyrała oraz naczelnik Małgorzata Iwańska.

Galeria zdjęć z uroczystości

Tematyka wernisażu to inspiracje ludzi młodych – uczniów Technikum oraz słuchaczy Kursu Kwalifikacyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze.

Prace powstały dzięki możliwościom, jakie otworzył przed wszystkimi nowy kierunek nauczania w zawodzie Technik Organizacji Reklamy. To właśnie na zajęciach lekcyjnych
i pozalekcyjnych  uczniowie i słuchacze odnajdują w sobie nowe talenty oraz rozwijają te pasje, które skłoniły ich do podjęcia nauki tego właśnie zawodu.

Tematyka przedstawiona w pracach jest różnorodna: pokazuje wyobrażenia na temat przedmiotów martwych, interpretację liternictwa, a także pogłębioną wiedzę o polskim folklorze. Twórczość uczniowska odzwierciedla również zdolności manualne ukazane w procesie tworzenia projektów reklamowych.

Na wyróżnienie zasługują tutaj dzieła stworzone przez uczniów technikum: Wiktorii Okrutnej, Anny Bednarskiej, Moniki Malczyszyn, Dawida Smajka, Marty Żurawki oraz Martyny Łozy. Wśród prac słuchaczy kursu kwalifikacyjnego podziwiać można było prace: Grażyny Muzyka – Wychowaniec, Agnieszki Franc, Katarzyny Szwec, Dawidy Jędryczko Prymas i Krzysztofa Franc.

Pomysłodawcą wystawy był pani Jadwiga Woźniak, która wraz z nauczycielką ZSP Twardogóra panią Katarzyną Peśla koordynowała prace związane z przygotowaniem wernisażu.

Wystawę twórczości uczniowskiej będzie można podziwiać do 8 kwietnia 2014 roku.


 

Spotkanie z rzecznikiem

Dnia 14 lutego 2014 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze rozpoczął się cykl spotkań: „ Rozmowy o marketingu”. Ich organizacja przybrała formę wykładów z zaproszonymi gośćmi - pracownikami przedsiębiorstw oraz instytucji samorządowych.

Po wysłuchaniu części teoretycznej uczniowie mają możliwość zadawania pytań na interesujące ich tematy. Inspiracją do organizacji „ Rozmów o marketingu” było otwarcie nowego kierunku nauczania w zawodzie technik organizacji reklamy.

Pierwszym z zaproszonych gości była Rzecznik Prasowy Burmistrza Miasta Oleśnicy pani Edyta Małys-Niczypor. Tematyka prowadzonego wykładu była ściśle związana z wykonywaną pracą i obejmowała „Działania promocyjne Urzędu Miasta Oleśnicy”.

Dzięki spotkaniu uczniowie dowiedzieli się między innymi jakie działania podejmuje Urząd Miasta Oleśnicy w zakresie promocji i z jakim wyprzedzeniem planowany jest kalendarz imprez na kolejny rok. Pani Rzecznik opowiedziała o tym, które z podejmowanych działań przynoszą najlepsze efekty w jej pracy oraz jak ważną rolę odgrywają odpowiednio zaprojektowane materiały promujące miasto.

Jednym z elementów tego ciekawego wydarzenia był konkurs dotyczący wiedzy na temat Oleśnicy. Nagrodami były materiały promocyjne tegoż miasta.

Na zakończenie uczniowie Zespołu Szkół Ponagmimnazjalnych podziękowali pani Rzecznik za przyjęcie zaproszenia i interesujący wykład inaugurujący spotkania ze specjalistami ds. marketingu.

 


 

Konkursy ekonomiczne z udziałem ZSP w Twardogórze

W minionym semestrze bieżącego roku szkolnego, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w licznych konkursach zawodoznawczych, a mianowicie:
1) XXVI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej
2) VIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości
3) XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Rachunkowości.

Konkursy te poszerzają wiedzę i umiejętności zawodowe, uczą przedsiębiorczości, zachowań i postaw na rynku pracy. Kształtują umiejętności stosowania wiedzy w praktyce i uczą myślenia kategoriami ekonomicznymi.

Wśród wielu uczestników, na szczególne wyróżnienie zasługuje uczeń klasy III technikum w zawodzie technik ekonomista, Krzysztof Andrzejczak. Uczeń chętnie i ambitnie bierze udział we wszystkich konkursach zawodoznawczych. W etapie szkolnym Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zajął I miejsce, a w eliminacjach okręgowych we Wrocławiu, uplasował się na X miejscu na 106 uczestników (opiekunem merytorycznym była pani mgr Wanda Zabawa).

I miejsce zajął również w etapie szkolnym Olimpiady Przedsiębiorczości zdobywając 41,5 punktu, przy minimum kwalifikacyjnym 25 punktów (opiekunem merytorycznym jest pani mgr Dominika Krawczyk). Przed Krzysztofem są jeszcze zmagania na etapie okręgowym, które odbędą się na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

W bieżącym semestrze szkoła kontynuuje przygotowanie uczniów do szeregu konkursów zawodoznawczych m.in.:
- III Powiatowego Konkursu Wiedzy o Gospodarce
- III Powiatowego Konkursu Rachunkowości dla uczniów klas III
- Szkolnego Konkursu z Zakresu Finansów
- I Powiatowego Konkursu "Ryzyko działalności gospodarczej"
- Szkolnego Konkursu Rachunkowości dla uczniów klasy II
- Szkolnego Konkursu Pisania na Klawiaturze Komputera
- Szkolnego Konkursu "Z prawem na TY"
- Konkursu " Z Klasy do Kasy"

Rozwijanie umiejętności zawodowych i praca z uczniem zdolnym to centrum uwagi nauczycieli ekonomistów i bardzo ważny aspekt działalności naszej szkoły.


 

Dzień patrona szkoły

16 marca 2012 w ZSP w Twardogórze odbyła się podniosła uroczystość z okazji Dnia Patrona Szkoły. W obecności sztandaru cała społeczność szkolna oddała hołd Jarosławowi Iwaszkiewiczowi minutą ciszy. Przed popiersiem Patrona Szkoły klasy maturalne złożyły biało-czerwone kwiaty.

Podczas apelu z rąk dyrektora szkoły pana Andrzeja Filipiaka uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy. Dyrektor wyraził nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym laureatów będzie więcej. Delegacja uczniów wręczyła dyrektorowi szkoły specjalny numer gazetki Kleks przygotowany pod opieką mgr Szarloty Sarzyńskiej. Tegoroczny numer po raz pierwszy jest dostępny  na stronie internetowej naszej szkoły - www.zsptwardogora.pl.

Obchody Dnia Patrona Szkoły oraz widowisko poetycko-muzyczne pt. „Pejzaże duszy” przygotował wraz z uczniami mgr  Jaromir Żegliński. Poezja Iwaszkiewicza recytowana przez młodych ludzi, z pięknymi dźwiękami muzyki w tle, wprawiła słuchaczy w stan zadumy i refleksji.

Gromkie brawa otrzymała również Marta Warszawska uczennica naszej szkoły, która zaprezentowała kilka piosenek, w tym jedną do słów wiersza Jarosława Iwaszkiewicza


Śródziemnomorskie klimaty w ZSP Twardogóra

7 lutego 2012 r. uczniowie szkoły mieli okazję przenieść się na bezkresny ocean muzyki.  W muzyczny rejs zabrała ich "Złota Trąbka" z Łodzi. Swoją podróż  rozpoczęli od włoskiego  "O  sole mio", by poprzez charakterystyczne "Passo doble" znaleźć się w ciepłej Hiszpanii, a  uroki i piękno  greckich wysp przybliżyła nam melodia  z "Greka Zorby".

Kunszt gry na puzonie i trąbce oraz piękno brzmień instrumentów  dętych blaszanych muzycy zaprezentowali w czasie  wygrywania  motywów przewodnich   filmów  "Va bank" i "Różowa pantera", a także w wiązance melodii niezapomnianego Glenna Millera. Gorące rytmy karnawału mogliśmy poczuć w czasie tanga autorstwa Jerzego Petersburskiego "Tango Milonga", a  do roztańczonej Brazylii przeniosły nas porywające rytmy samby.

Uśmiechy goszczące na twarzach naszych uczniów , a także rzęsiste oklaski, jakie pojawiły się na koniec koncertu,  były najlepszym podziękowaniem dla artystów


Spotkanie o normach społeczno - prawnych

O tym jak ważne jest przestrzeganie w życiu norm społeczno - prawnych, a także o ponoszeniu odpowiedzialności karnej przez osoby nieletnie i pełnoletnie, przekonali się uczniowie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej w czasie prelekcji funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy sierżant Aleksandry Pieprzyckiej. Ciekawa i treściwa prezentacja multimedialna, zaprezentowana przez policjantkę, pomogła uczniom zebranym w szkolnej auli, zrozumieć zawiłości prawne, a przede wszystkim  uzmysłowić słuchaczom fakt, że z pozoru niewinne i młodzieńcze wybryki mogą mieć swój finał w sądzie.

O zainteresowaniu tematem prelekcji świadczyć może fakt, że uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadając Pani sierżant wiele różnorodnych pytań, na które nasz mundurowy prelegent cierpliwie odpowiadał.


Projekt unijny ZSP Twardogóra

We wrześniu bieżącego roku szkolnego uczniowie ZSP im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze, zgłosili swój udział w projekcie "Moja firma w mojej gminie". Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu rozwijanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych, tak ważnych na współczesnym rynku pracy.

 

Uczniowie pod czujnym i życzliwym okiem dwóch nauczycieli -koordynatorów p. Wandy Zabawy i p. Dominiki Krawczyk oraz  dwóch uczennic - liderów Agnieszki Gonery i Sandry Ogrotnik, podjęli wysiłek opracowania , w ściśle określonych ramach czasowych trzech zadań. Pierwszego "Rynek nie lubi pustki -znajdź nisze rynkowe", drugiego " The best idea-wybór najlepszego pomysłu na działalność gospodarczą, poprzez badanie marketingowe" i trzeciego "Przez trudy do gwiazd -stworzenie planu marketingowego" .

Ukoronowaniem realizacji projektu, było zorganizowanie przez młodych ekonomistów szkolnego  Dnia Przedsiębiorczości, którego gospodarzem był dyrektor ZSP p. Andrzej Filipiak. Twardogórski Dzień Przedsiębiorczości  swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście : Starosta Powiatu Oleśnickiego  p. Zbigniew Potyrała, Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra p. Jan Dżugaj, Przewodniczący Rady Powiatu p. Walerian Pietrzak, Przewodniczący Rady Miasta Twardogóra p. Stanisław Adamski, kierownik filii Powiatowego Urzędu Pracy w Twardogórze p. Małgorzata Kowalska, dyrektor PKO BP oddział w Twardogórze p. Łukasz Kasprzyszak, przedstawiciel Banku Zachodniego WBK oddział w Twardogórze   p. Izabela Kurczab-Brytan, dyrektor ZGKiM w Twardogórze p. Alojzy Kulig, dyrektor Gimnazjum nr 1 w Twardogórze p. Anna Siwa wraz z reprezentacją młodzieży gimnazjalnej, a także p. Elwira Broszczakowska -doradca zawodowy i konsultant filii Powiatowego Urzędu Pracy w Twardogórze i p. Kazimierz Nóżka - Agencja PZU w Twardogórze.

Udział naszej szkoły w projekcie, przyniósł jej realizatorom wymierne korzyści w postaci zdobycia doświadczenia , które być może w przyszłości, wykorzystane zostanie gdy podejmą oni  trud założenia własnej działalności gospodarczej. Tym bardziej, że zaproszeni goście bardzo chętnie podzielili się z młodzieżą swoim doświadczeniem, uwagami i spostrzeżeniami co zaowocowało    ciekawą dyskusją panelową.          Po występach artystycznych uczennic: Marty Warszawskiej, Justyny Skawskiej i Aleksandry  Mrzygłockiej, p. Justyna Gałuszka i p. Katarzyna Jastrzębska, przedstawicielki Fundacji Viribus Unitis, wręczyły dyrektorowi ZSP p. Andrzejowi Filipiakowi, certyfikat potwierdzający udział szkoły w projekcie "Moja firma w mojej gminie".  Certyfikaty udziału otrzymali także nauczyciele - koordynatorzy i uczniowie zaangażowani w pracę nad projektem.

Miłym i scalającym akcentem całej  uroczystości , było zaproszenie wszystkich uczestników spotkania do kawiarenki " Bajeczna" na słodki poczęstunek przy kawie i herbacie.  

 

 

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl