Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Dominika Myszakowska-Kaczała
telefon: 71 314-01- 57, pok. 313 (II piętro)
fax: 71 314 01-10
e-mail: rzecznikkonsumenta@powiat-olesnicki.pl

Konsumenci będą przyjmowani w dniach:

- Poniedziałek 8:00-15:00
- Wtorek 10:00 – 13:00
- Środa 8:00 – 15:00

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Fundacja Konsumentów uruchomiły Infolinię Konsumencką, która jest dostępna od poniedziałku do piątku pod bezpłatnym numerem infolinii 800 889 866.

Konsumenckie Centrum E-porad pod adresem e-mail:porady@dlakonsumentow.pl


Do podstawowych zadań Rzecznika należy:
1.Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony  interesów  konsumentów,
2.Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
3.Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
4.Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów,
5.Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Wniosek o udzielenie pomocy prawnej należy złożyć w formie pisemnej:
- do wniosku należy dołączyć kserokopie wszystkich dokumentów dotyczących wnoszonej sprawy np. dowody zakupy towaru, warunków gwarancji, treści umowy wraz z regulaminem, zgłoszenie reklamacyjne, korespondencja prowadzona z przedsiębiorca itp.
- wszystkie zgłoszenia (również te wysłane droga elektroniczną) powinny zawierać imię i nazwisko konsumenta, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy.

Do pobrania wniosek  o udzielenie pomocy prawnej konsumentowi:
- Wersja Word
- Wersja PDF

 

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl