Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Sprostowania, odpowiedzi, oświadczenia i informacje

Dane kontaktowe

Polityka informacyjna Starostwa Powiatowego w Oleśnicy - zarządzenie w sprawie polityki informacyjnej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

 

 

1. Sprawozdanie z Wykonania Budżetu Powiatu Oleśnickiego za rok 2017

2. Powiatowy Zespół Szpitali w liczbach

3. Stanowisko Radnych Forum Rozwoju w sprawie sprawozdania finansowego Powiatowego Zespołu Szpitaliw Oleśnicy za rok 2017 oraz odpowiedź Starosty Wojciecha Kocińskiego 

4. Stanowisko Radnych Porozumienia Samorządowego 2018 i Platformy Obywatelskiej RP w/s sprawozdania finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy za rok 2017 oraz odpowiedź Starosty Wojciecha Kocińskiego

 

 

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl