Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii - afrykański pomór świń ASF

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub poziomu docelowego zanieczyszczeń powietrza

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl