Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Protokoły dodatkowe do Konwencji genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r., dotyczące ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół I) oraz dotyczący ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół II)

PRZYGOTOWANIE SIĘ NA WYPADEK NAGŁEGO ZDARZENIA 

BĄDŹ NA BIEŻĄCO – UAKTUALNIANIE INFORMACJI 

DOM I ZABEZPIECZENIE FINANSOWE 

W TROSCE O ZWIERZĘTA 

DLA BIZNESU 

DZIECI W SZKOLE

OSOBY STARSZE 

NIE MUSIMY LICZYĆ TYLKO NA SIEBIE – RODZINA I SĄSIEDZI 

EWAKUACJA

MIEJSCA SCHRONIENIA 

NOTOWANIE PODEJRZANYCH DZIAŁAŃ 

TELEFONY ALARMOWE 

ALARMOWANIE I OSTRZEGANIE

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

WYPADEK KOMUNIKACYJNY

GDY NIE MA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UTRZYMYWANIE CIEPŁA

NIEWYPAŁY I NIEWYBUCHY

POŻAR

ZAGROŻENIE CHEMICZNE

ZAGROŻENIE SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE, BIOLOGICZNE I EPIZOOTYCZNE

ZAGROŻENIE RADIACYJNE

ZAGROŻENIE KATASTROFĄ BUDOWLANĄ

TERRORYZM

BIOTERRORYZM

ALARM BOMBOWY

NIEBEZPIECZNA PRZESYŁKA

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA WICHURY

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA BURZĘ

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA POWÓDŹ

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA UPAŁ

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ZIMY

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA PODRÓŻ ZIMĄ

BEZPIECZEŃSTWO NA LODZIE

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA BEZPIECZNY WYPOCZYNEK ZIMĄ

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA CZAD

BEZPIECZNY URLOP

PIERWSZA POMOC

OBRONA CYWILNA I POWSZECHNA SAMOOBRONA LUDNOŚCI

 

Apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii - afrykański pomór świń ASF

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub poziomu docelowego zanieczyszczeń powietrza

Informator Zima 2018-2019

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl