Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Wydziały

Wydział Organizacyjny

Wydział Finansowy

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg

Wydział Środowiska i Nieruchomości

Wydział Zdrowia, Zarządzania Kryzysowego i Pomocy Konsumenckiej

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Wydział Architektury i Budownictwa

Wydział Rozwoju, Zamówień Publicznych i Promocji Powiatu

Zespół Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego

Zespół Obsługi Starostwa

Sekretarz Powiatu

Rzecznik Prasowy

Inspektor Danych Osobowych

Zespół Radców Prawnych

Zespół ds. Informatyki

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl