Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Herb i flaga

Geneza herbu i flagi powiatu oleśnickiego

Znak herbowy powiatu ma być znakiem rozpoznawczo - własnościowym samorządu terytorialnego, symbolem władzy o znaczeniu historycznym najwcześniej, wiarygodnie oraz jednoznacznie identyfikującym społeczność spod tego znaku w sensie historycznym i geograficznym.

O wyborze znaku herbowego powiatu i jego ikonograficznej treści zadecydowały czynniki różnorodnej natury. Komisja postanowiła przy poszukiwaniu znaku wrócić do najbardziej szczytnego okresu w historii tej ziemi - do okresu panowania Piastów śląskich i stamtąd czerpać wzorce.

W XII wieku zamiarem Piastów Śląskich było odtworzenie Królestwa Polskiego, a herb władców śląskich, miał szansę stać się herbem Królestwa Polskiego. Argumentem dla komisji w kształtowaniu rysunku herbu powiatu był motyw orła Piastów Śląskich, a spośród wielu koncepcji wizerunku tego orła przeważyła koncepcja odwzorowania postaci orła z płaskorzeźby kamiennej na wieży Zamku oleśnickiego.

Motyw orła Piastów śląskich wśród heraldyki miejskiej i gminnej jest bardzo popularny na Dolnym i Górnym Śląsku, stąd by ustrzec się powtórzeń oraz uniknąć trudności w rozpoznaniu znaku heraldycznego naszego powiatu komisja postanowiła, zawrzeć w nim jeszcze jeden element, który będzie go bardziej identyfikował. Został nim rysunek orła św. Jana Ewangelisty - rzadki motyw obrazowy w heraldyce jednostek samorządowych Śląska. Poza Oleśnicą motyw orła św. Jana Ewangelisty posiada w swoim herbie jedynie Paczków. Wizerunek tego orła wymagał jednak pewnej korekty rysunku. Orzeł Oleśnicy zwrócony jest w prawo, choć na wszystkich pieczęciach od połowy XIV wieku zwrócony jest w lewo.

Autorzy zdecydowali również o pozbawieniu go wstęgi z napisem „S. Johannes" gdyż nie występuje ona na wczesnych pieczęciach . Gałązka palmowa w pazurach orła Św. Jana Ewangelisty ma być symbolem pokoju, takim jakim była, gdy darowała ją Matka Chrystusa Św. Janowi Ewangeliście. Umieszczenie w tarczy dwóch elementów spowodowało podział tarczy w tzw. „słup”. Po prawej stronie jest wizerunek pół orła Piastów śląskich, a po lewej pół orła św. Jana Ewangelisty, jako odwołania do znaku miasta Oleśnica i jego stołecznej roli w powiecie oleśnickim.

Dzielenie tarczy herbowej "w słup” jest tradycją heraldyki śląskiej. Barwy Powiatu są już tylko konsekwencją ustalenia rysunku i kolorystyki tarczy herbowej. Czarny orzeł Piastów śląskich jest na tle barwy złotej / żółtej /. Biały orzeł św. Jana z głową w złotym nimbie jest na tle barwy czerwonej, stąd barwy flagi to czarna, żółta, czerwona.

Założeniem autorów projektu było stworzenie takiego wizerunku herbu, aby stał się on symbolem naszej ziemi, nawiązywał zarówno do tradycji historycznej ale również był czytelny graficznie i plastycznie. Herb i flaga powiatu oleśnickiego Uchwałą nr XIV/100/99 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie herbu i flagi Powiatu Oleśnickiego, ustanowiony został wizerunek herbu i flagi powiatu oleśnickiego, które nawiązują kształtem, treścią oraz barwą do tradycji Śląska i Piastów Śląskich.

Herbem powiatu oleśnickiego jest tarcza o kroju gotyckim, dzielona w słup na dwie części, od prawej bocznicy tarczy w polu złotym połuorzeł w kolorze czarnym ze srebrną sierpową przepaską przez pierś i skrzydło z zaćwieczonym na niej srebrnym krzyżem oraz zakończoną formą trójlistnej koniczynki. Od lewej bocznicy tarczy herbowej w polu czerwonym, srebrny połuorzeł ze złotymi pazurami i dziobem z głową w złotym nimbie.

Samorządową flagę terytorialną powiatu oleśnickiego stanowi poziomy prostokątny płat materii o proporcji wysokości ( szerokości) do jej długości jak 5:8. Płat materii w swej długości podzielony jest na cztery pionowe słupy o jednakowej szerokości. Pierwszy słup - czołowy od drzewca jest barwy czarnej, dwa następne słupy 2 i 3 są barwy żółtej. Słup czwarty - skrajny , barwy czerwonej. W linii łączenia słupa czołowego ze słupem środkowym zostaje nałożona linia podziału w słup tarczy herbowej, która w tym obszarze flagi jest nałożona na niej. Tarcza z herbem powiatu jest umieszczona na fladze, w ten sposób, że gdy tarczę podzielimy na sześć jednostek wzdłuż jej wysokości - to odległość czoła tarczy - jej górnej krawędzi od skraju górnego płata flagi, będzie się równać jednej jednostce, a odległość od środka podstawy tarczy ( szpica ) do skraju dolnej krawędzi flagi będzie równa półtorej jednostki. Uchwała ustanawia również barwy: czarną, żółtą i czerwoną, barwami powiatu oleśnickiego, lecz gdy herb ma być ukazany w wersji uroczystej, zamiast żółtej, barwa ma być zastąpiona złotą. Dotyczy to np. uroczystych, jubileuszowych wydawnictw, publikacji itp. Zarówno herb powiatu oleśnickiego oraz flagi - terytorialne, samorządowe i urzędowe , a także barwy powiatu są znakami prawnie chronionymi, używanie oraz rozpowszechnianie ich wymaga zgody Zarządu Powiatu.

Do pobrania:

 Do pobrania w wersji CorelDRAW:

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl