Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Projekty realizowane

 
 

Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy

Uczę się zawodowo – buduję swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy

Powiat oleśnicki na rynku pracy

Aktywni i samodzielni

Projekt "Powiat oleśnicki dla rynku pracy"

Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim

Rozpoczęcie wdrażania e-usług powiatowych

Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych  PUEG

Remont domu jednorodzinnego z dostosowaniem go do Rodzinnego Domu Dziecka wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Miłowicach 44

Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

 

UWAGA!
Informacje archiwalne
dostępne są pod adresem:
http://www.powiat-olesnicki.pl/projektyunijne/ 

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl