Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Komisje Rady Powiatu Oleśnickiego

KOMISJE RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:
1)    Waluk Leszek – Przewodniczący Komisji
2)    Susidko Maria – sekretarz komisji
3)    Efinowicz Wioletta
4)    Gębuś Kazimierz
5)    Horbacz Adam
6)    Jednoróg Adam
7)    Pater Michał
8)    Rubik Marek
9)    Wojciechowska Renata

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej:
1)    Jednoróg Adam – Przewodniczący Komisji
2)    Jakimiec Zdzisława – sekretarz komisji
3)    Kępa Anna
4)    Kuc Zdzisław
5)    Pater Michał
6)    Polański Jarosław

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
1)    Stępień Stanisław – Przewodniczący Komisji
2)    Dzięgło Halina
3)    Grzybek Halina
4)    Kępa Anna - sekretarz komisji
5)    Polański Jarosław

Komisja Budżetu i Rozwoju Powiatu:
1)    Teleszko Czesław – Przewodniczący Komisji
2)    Horbacz Adam – sekretarz komisji
3)    Bronś Jan
4)    Dzięgło Halina
5)    Gębuś Kazimierz
6)    Kociński Wojciech

Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa:
1)    Kosmala Marek – Przewodniczący Komisji
2)    Rubik Marek – sekretarz komisji
3)    Kociński Wojciech
4)    Kuc Zdzisław
5)    Kulig Alojzy
6)    Pytel Sławomir
7)    Stępień Stanisław
8)    Sycianko Krzysztof
9)    Teleszko Czesław

Komisja Rewizyjna:
1)   Wioletta Efinowicz – Przewodnicząca Komisji
2)   Renata Wojciechowska – sekretarz komisji
3)   Halina Grzybek
4)   Maria   Susidko
5)   Marek Kosmala

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl