Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Dożynki Powiatowe

Obchody Dożynek wpisały się już na stałe do kalendarza imprez powiatowych, a  ich termin przypada tradycyjnie na przełomie sierpnia i września. Dożynki zawsze, co jest charakterystyczne dla tej uroczystości, odbywają się na terenie jednej z  gmin powiatu oleśnickiego. Cała uroczystość rozpoczyna się mszą św. i poświęceniem wieńców, następnie  jest ceremoniał dożynkowy - przemówienia Gospodarzy Dożynek, w których dziękują rolnikom za ich  ciężką pracę i olbrzymie poświęcenie. Kolejnym ważnym elementem uroczystości dożynkowych jest dzielenie się chlebem Gospodarzy z przedstawicielami gmin powiatu oraz z zaproszonymi gośćmi.

Podczas Dożynek odbywa się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
Nieodzownym elementem jest także występ ludowych zespołów artystycznych oraz festyn pełen atrakcyjnych zabaw dla dzieci. Całości dopełnia wieczorny występ gwiazdy muzycznej.

 

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl