Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Biuro Rady Powiatu

Informacje

Iwona Pasek

71 314 01 08
e-mail: biurorady@powiat-olesnicki.pl

pok. 202


Przewodniczący Rady Powiatu:

Adam Horbacz

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu:

Wioletta Efinowicz
Marek Rubik

Zadania Biura Rady Powiatu:

  • administracyjna obsługa Rady i komisji

  • prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady

  • prowadzenie ewidencji interpelacji i zapytań radnych

  • przekazywanie uchwał Rady organom nadzoru i do publikacji, uchwał Zarządu - Radzie

  • prowadzenie rejestru prawa miejscowego

     

     

 

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl