Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Ciekawe miejsca

Arboretum Leśne

Przyrodniczym skarbcem jest Arboretum Leśne im. prof. Stefana Białoboka, malowniczo położone pod Stradomią Dolną na północny zachód od Dziadowej Kłody w dorzeczu Widawy.

Ten wielki ogród leśny ma powierzchnię około 150 ha, a składa się z następujących części: alpinarium (ogrodu roślin wysokogórskich), kolekcji dendrologicznej (1 158 gatunków i odmian), kolekcji roślin wodnych i chronionych (ponad 100 gatunków), szkółki drzew leśnych i obcego pochodzenia (roczna produkcja materiału szkółkarskiego taksonów drzew i krzewów to 200 000 sadzonek), kompleksu pięciu stawów, leśnej ścieżki edukacyjnej i automatycznej stacji meteorologicznej. Typem porastającego lasu jest bór mieszany świeży, złożony z sosny, dębu i brzozy z miejscową domieszką świerka, olchy, osiki i czeremchy.

Unikatowa dendroflora liczy około 1700 polskich drzew doborowych z udokumentowanym pochodzeniem i 1200 taksonów drzew i krzewów pochodzących z różnych regionów Europy, Azji i Ameryki Północnej. 

 
 
 
  
 
Wieś Święty Marek

Drewniany kościół filialny pw. św. Marka we wsi Święty Marek pod Sycowem wzniesiony został w roku 1622 na łagodnym wzgórzu pośród starego, malowniczego cmentarza. Po najstarszych grobach pozostały już tylko porośnięte bluszczem kopczyki i wzniesienia oraz spróchniałe krzyże i sterczące słupki. Niegdyś wzgórze znane było jako miejsce kultu św. Marka, do którego pielgrzymowali wierni z całego pogranicza śląsko-wielkopolskiego. Wielowiekowa tradycja pieszych pielgrzymek, uroczystych odpustów i procesji sprawiła, że Święty Marek nazywany jest sycowską Częstochową. Pierwsza źródłowa wiadomość o uroczystościach odpustowych pochodzi z roku 1626. Źródła z początków XX w. podają,
że podczas procesji pątnicy śpiewali równocześnie i zgodnie w dwóch językach pieśń „Ciebie Boże wysławiamy”, ci, którzy szli z przodu – po niemiecku, a ci, którzy szli z tyłu – po polsku.

Drogę z Sycowa do Świętego Marka wyznaczają kamienne stacje Drogi Krzyżowej, ufundowane przez sycowian w latach 1923-1924. We wsi stoją dwie drewniane studzienki pątnicze – św. Marka i św. Jana, wyrzeźbione w latach 2003-2004 przez oleśnickiego artystę rzeźbiarza Zbigniewa Podurgiela.

Legenda mówi, że kościół w Świętym Marku miał na początku stanąć w zupełnie innym miejscu. Niezbędne do budowy drewniane bale już czekały na umówionych cieśli, którzy pewnego dnia wreszcie przyszli do pracy i ze zdziwieniem zaważyli, że drewno zniknęło. Zaczęli więc go szukać aż w końcu znaleźli kilkaset kroków dalej. Z wielkim wysiłkiem przenieśli zgubę z powrotem na przyszły plac budowy. Nazajutrz sytuacja się powtórzyła. Dostrzegli w tym próbę sił nadprzyrodzonych wyznaczenia nowego miejsca budowy, na które bez wahania przystali, wznosząc świątynię w miejscu, w którym szczęśliwie przetrwała do naszych czasów.

 

 

 

 

 

 

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl