Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Aktualności Biura Rady

 PLAN PRACY KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO W CZERWCU 2018 R.

  

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

Posiedzenie odbędzie się w poniedziałek 18 czerwca 2018 r. o godz. 1530 w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, sala narad.

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie odbędzie się we wtorek 19 czerwca 2018 r. o godz. 1600  w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, sala narad.

 

KOMISJA ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU POWIATU

Posiedzenie obydwu komisji odbędzie się w środę 20 czerwca 2018 r. o godz. 1530 w Powiatowym Zespole Szpitali z siedzibą w Oleśnicy, ul. Armii Krajowej 1.

 

KOMISJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA

Posiedzenie odbędzie się w piątek 22 czerwca 2018 r. o godz. 1530 w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, sala narad.

 

 

XLIV sesja Rady Powiatu Oleśnickiego odbędzie się

 

25 czerwca 2018 r. o godz. 16.00 w sali  sesyjnej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10. 

 

Plan pracy Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2017


 

Dyżury Przewodniczącego Rady

Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje w każdy czwartek w godzinach od 14.00 do 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

Telefon kontaktowy: 71 314 01 08 


Nowy Statut Powiatu Oleśnickiego (POBIERZ)


 

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl