Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Aktualności Biura Rady

PLAN PRACY KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO W CZERWCU 2017 R.

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
Posiedzenie odbędzie się 19 czerwca 2017 r. o godz. 16.00 w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, sala narad.

 
KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Posiedzenie odbędzie się 20 czerwca 2017 r. o godz. 16.00 w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, sala narad.

KOMISJA ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
Posiedzenie odbędzie się 21 czerwca 2017 r. o godz. 15.30 w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, sala narad.

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU POWIATU
Posiedzenie odbędzie się 22 czerwca 2017 r. o godz. 16.00 w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy, ul. A. Krajowej 1.

 
KOMISJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA
Posiedzenie odbędzie się 23 czerwca 2017 r. o godz. 15.30 w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, sala narad.


 

Plan pracy Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2017


 

Dyżury Przewodniczącego Rady

Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje w każdy czwartek w godzinach od 14.00 do 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

Telefon kontaktowy: 71 314 01 08 


Nowy Statut Powiatu Oleśnickiego (POBIERZ)


 

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl