Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Aktualności Biura Rady

 PLAN PRACY KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO WE WRZEŚNIU 2018 r.

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

Posiedzenie odbędzie się w poniedziałek 17 września 2018 r. o godz. 1530 w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, sala sesyjna.

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie odbędzie się we wtorek 18 września 2018 r. o godz. 1600  w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, sala narad.

 

KOMISJA ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

Posiedzenie odbędzie się w środę 19 września 2018 r. o godz. 1600 w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, sala narad.

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU POWIATU

Posiedzenie odbędzie się w czwartek 20 września 2018 r. o godz. 1600 w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, sala narad.

 

KOMISJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA

Posiedzenie odbędzie się w piątek 21 września 2018 r. o godz. 1530 w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, sala narad.

 

                                                                                   XLVI sesja Rady Powiatu Oleśnickiego odbędzie się

24 września 2018 r. o godz. 16.00 w sali  sesyjnej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10. 


 

Dyżury Przewodniczącego Rady

Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje w każdy czwartek w godzinach od 14.00 do 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

Telefon kontaktowy: 71 314 01 08 


Nowy Statut Powiatu Oleśnickiego (POBIERZ)


 

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl