Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Aktualności Biura Rady

PLAN PRACY KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO W LISTOPADZIE 2017 R.

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
Posiedzenie odbędzie się w poniedziałek 20 listopada 2017 r. o godz. 1530 w Liceum Ogólnokształcącym w Sycowie, ul. Kościelna 12.

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
|Posiedzenie odbędzie się we wtorek 21 listopada 2017 r. o godz. 1600  w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, sala narad.

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU POWIATU
Posiedzenie odbędzie się w czwartek 23 listopada 2017 r. o godz. 1600 w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, sala narad.

KOMISJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA
Posiedzenie odbędzie się w piątek 24 listopada 2017 r. o godz. 1530 w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, sala narad.

KOMISJA ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
Posiedzenie odbędzie się w piątek 24 listopada 2017 r. o godz. 1530 w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, Ostrowina 21.


 

Plan pracy Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2017


 

Dyżury Przewodniczącego Rady

Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje w każdy czwartek w godzinach od 14.00 do 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

Telefon kontaktowy: 71 314 01 08 


Nowy Statut Powiatu Oleśnickiego (POBIERZ)


 

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl