Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Aktualności Biura Rady

PLAN PRACY KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO W LUTYM 2018 r.

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

Posiedzenie odbędzie się w poniedziałek 5 lutego 2018 r. o godz. 15.30 w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, sala narad.

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie odbędzie się we wtorek 6 lutego 2018 r. o godz. 16.00  w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, sala narad.

KOMISJA ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

Posiedzenie odbędzie się w środę 7 lutego 2018 r. o godz. 15.30 w ośrodku Caritas Dobroszyce, ul. Stawowa 23 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU POWIATU

Posiedzenie odbędzie się w czwartek 8 lutego 2018 r. o godz. 16.00 w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, sala narad.

KOMISJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA

Posiedzenie odbędzie się w piątek 9 lutego 2018 r. o godz. 15.30 w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, sala narad.

 

Sesja Rady Powiatu Oleśnickiego odbędzie się 12 lutego 2018 r. o godz. 16.00 w sali  sesyjnej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10


 

Plan pracy Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2017


 

Dyżury Przewodniczącego Rady

Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje w każdy czwartek w godzinach od 14.00 do 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

Telefon kontaktowy: 71 314 01 08 


Nowy Statut Powiatu Oleśnickiego (POBIERZ)


 

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl