Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Aktualności Biura Rady

Najbliższa sesja Rady Powiatu Oleśnickiego odbędzie się 17 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 16.00


PLAN PRACY KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO W STYCZNIU 2019 R.

KOMISJA REWIZYJNA
Posiedzenie odbędzie się w czwartek 3 stycznia 2019 r. o godz. 15.30 w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, sala narad.

KOMISJA ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
Posiedzenie odbędzie się w piatek 4 stycznia 2019 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, sala narad.

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Posiedzenie odbędzie się w poniedziałek 7 stycznia 2019 r. o godz. 17.00 w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, sala narad.

KOMISJA INFRASTRUKTURY, BEZPIECZEŃSTWA, ROLNICTWA I ŚRODOWISKA
Posiedzenie odbędzie się we wtorek 8 stycznia 2019 r. o godz. 15.00  w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, sala narad.

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
Posiedzenie odbędzie się w czwartek 10 stycznia 2019 r. o godz. 15.30 w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, sala narad.


 

Dyżury Przewodniczącego Rady

Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje w każdy czwartek w godzinach od 14.00 do 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

Telefon kontaktowy: 71 314 01 08 


Nowy Statut Powiatu Oleśnickiego (POBIERZ)


 

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl