Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Aktualności Biura Rady

 PLAN PRACY KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO W MAJU 2018 R.

  

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

Posiedzenie odbędzie się w poniedziałek 21 maja  2018 r. o godz. 1530 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 67/69.


KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie odbędzie się we wtorek 22 maja 2018 r. o godz. 1600 w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, sala narad.

 

KOMISJA ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

Posiedzenie odbędzie się w środę 23 maja 2018 r. o godz. 1600 w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, Ostrowina 21.

 

KOMISJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA

Posiedzenie odbędzie się w czwartek 24 maja 2018 r. o godz. 1530 w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, sala narad.

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU POWIATU

Posiedzenie odbędzie się w czwartek 24 maja 2018 r. o godz. 1700 w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, sala narad.

 

XLIII sesja Rady Powiatu Oleśnickiego odbędzie się

 

w poniedziałek 28 maja 2018 r. o godz. 16.00 w sali  sesyjnej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10. 

 

Plan pracy Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2017


 

Dyżury Przewodniczącego Rady

Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje w każdy czwartek w godzinach od 14.00 do 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

Telefon kontaktowy: 71 314 01 08 


Nowy Statut Powiatu Oleśnickiego (POBIERZ)


 

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl