Strona Projektów Unijnych w Starostwie Powiatowym w Ole?nicy
START  |   CIASTECZKA-INFORMACJE  |   MAPA STRONY  |   KONTAKT
Wysoki kontrast
Logo Powiatu Zdjęcie
 
Powiat
Starostwo
Kultura
Edukacja
Turystyka
Akty prawne

Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2031, z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.),

zawiadamiam,
 
że Starosta Oleśnicki, decyzją Nr 3/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Powiatu Oleśnickiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 52c, 56-400 Oleśnica, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Rafała Ślusarskiego, na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego polegającego na:
 
 „Rozbudowie drogi powiatowej nr 1519D (ul. J. Kilińskiego) w Oleśnicy na odcinku od 250 m do 404 m (tj. od skrzyżowania z ul. gen. J. Hallera do budynku mieszkalnego wielorodzinnego o numerze 14 po stronie wschodniej) wraz z przebudową zatok postojowych i chodnika”
 
Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o niżej wymienionych numerach ewidencyjnych gruntów:
 
zajęcia stałe - dz. nr 15 AM-52, obręb Oleśnica (po podziale 15/1 AM-52, obręb Oleśnica), 7/15 AM-52, obręb Oleśnica (po podziale 7/34 AM-52, obręb Oleśnica), 7/14 AM-52, obręb Oleśnica (po podziale 7/32 AM-52, obręb Oleśnica), 7/16 AM-52, obręb Oleśnica (po podziale 7/36 AM-52, obręb Oleśnica), 7/10 AM-52, obręb Oleśnica (po podziale 7/30 AM-52, obręb Oleśnica), 5 i 7/22 AM-52, obręb Oleśnica
 
Wydana decyzja zatwierdza podział nieruchomości w następujący sposób:
 
Tabela nr 1
Lp.
Obręb
 i Arkusz mapy
Nr jednostki rejestrowej
(nr Księgi Wieczystej)
Stan przed podziałem
Stan po podziale
Nr działki
Powierzchnia działki
[ha]
Nr działki projektowanej
Powierzchnia działki
[ha]
1.
Oleśnica AM-52
WR1E/00081083/0
7/15
0,1260
7/34
0,0127
7/35
0,1133
2.
Oleśnica AM-52
WR1E/00029845/8
15
0,0928
15/1
0,0036
15/2
0,0892
3.
Oleśnica AM-52
WR1E/00052320/2
7/14
0,0749
7/32
0,0035
7/33
0,0714
4.
Oleśnica AM-52
WR1E/00040970/6
7/16
0,1744
7/36
0,0079
7/37
0,1665
5.
Oleśnica AM-52
WR1E/00041097/9
7/10
0,0962
7/30
0,0021
7/31
0,0941
 

Niżej wymienione nieruchomości, oznaczone wg katastru nieruchomości, przechodzą z mocy prawa na własność Powiatu Oleśnickiego, z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnym postępowaniu (art. 12 ust. 4 pkt 2 i ust. 4a cyt. ustawy):

 

Tabela nr 2

 

 

Lp.

Nr działki

 

Obręb

AM

 

Powierzchnia działki [ha]

Właściciel
/Użytkownik wieczysty
/Zarządca nieruchomości wg. ewidencji

Właściciel
/Użytkownik wieczysty
/Zarządca nieruchomości wg. KW

przed

podziałem

po

podziale

1

7/15

7/34

Oleśnica, AM-52

0,0127

Miasto Oleśnica,
ul. Rynek-Ratusz,
56-400 Oleśnica

Adamski Jan

Bilicki Arkadiusz

Bilicka Marta

Dobrowolski Czesław Dobrowolska Danuta

Golda-Idczak Anna Kolbert Artur

Rychter Mariusz

Richter Małgorzata

Kasprzak Aleksander

Kasprzak Jolanta Krawczyk Edward

Krawczyk Bernadeta

Krzystan Seweryn Marciniak Zdzisław

Marciniak Janina

Martin Wiesława

Mełeń Zygmunt

Mełeń Czesława

Nowaczyk Marek Nowaczyk Alicja

Nowak Irena

Rosik Tadeusz

Rosik Izabela

Sitek Henryk

Sitek Jadwiga

Spolska Janina

Szarszewski Henryk

Szarszewska Aleksandra

Wasilewska Kamila

Zając Zbigniew

Zając Maria

Gmina Miejska Oleśnicy

2

15

15/1

Oleśnica, AM-52

0,0036

Agencja Mienia

Wojskowego
w Warszawie
Oddział Regionalny
we Wrocławiu

Skarb Państwa

Augustynowicz Jerzy Augustynowicz Grażyna

Brewerska Grażyna

Jung-Gieborowska Barbara

Kargol Jacek

Kargol Józefa

Karwan Aleksander

Karwan Krystyna

Krawiec Teresa

Kropidłowski Arkadiusz

Kropidłowska Wioletta

Krupa Władysław

Krupa Bożena

Krzywiński Zenon

Krzywińska Krystyna

Narwoysz Miłosz

Pach Józef

Pach Ewa

Podgórski Janusz

Podgórska Danuta

Rasała Sławomir

Rasała Krystyna

Ruszkowski Włodzimierz

Ruszkowska Maria

Słomiński Roman

Słomińska Wanda

Steczyszyn Waldemar

Steczyszyn Henryka

Suszek Seweryn

Tadej Jan

Stanisławska Rita

Tychmanowicz Wojciech

Ubowski Ireneusz

Ubowska Grażyna

Agencja Mienia

Wojskowego
w Warszawie
Oddział Regionalny
we Wrocławiu

 

3

7/14

7/32

Oleśnica, AM-52

0,0035

Miasto Oleśnica,
ul. Rynek-Ratusz,
56-400 Oleśnica

Dzikowska Krystyna

Szumega Bożena

Wrona Elżbieta

Żydek Józef

Żydek Alicja

Gmina Miejska Oleśnicy

4

7/16

7/36

Oleśnica, AM-52

0,0079

Miasto Oleśnica,
ul. Rynek-Ratusz,
56-400 Oleśnica

Gmina Miejska Oleśnicy

5

7/10

7/30

Oleśnica, AM-52

0   ,0021

Miasto Oleśnica,
ul. Rynek-Ratusz,
56-400 Oleśnica

Bednarczuk Emilia

Beer Halina

Bernacka Irena

Betker Barbara

Błysk Jarosław

Cepko Halina

Chelicki Sławomir

Chelicka Joanna

Chlebowski Marian

Długosz Ryszard

Drogi Bogdan,

Drogi Teresa

Frączyk Zbigniew

Frączyk Dorota

Gaudzińska Monika

Gołębska Beata

Kaznowski Ryszard

Kaznowska Elżbieta

Knap Zofia

Krawczyk Wiesława

Łukaszów Kamila

Mohn Ewa

Muzyka Regina

Myszkiewicz Marek

Myszkiewicz Barbara

Paczka Marta

Pawlik Mieczysław

Pawlik Marianna

Studenny Józef

Studenna Zinaida

Śliwka Sylwester

Śliwka Anna

Tomaszewski Łukasz

Tyc Ryszard

Tyc Maria

Wielewicka Sylwia

Wójcik Halina

Zimlak Monika

Gmina Miejska Oleśnicy

6

7/22

w całości

Oleśnica, AM-52

0,0063

Miasto Oleśnica,
ul. Rynek-Ratusz,
56-400 Oleśnica

Gmina Miejska Oleśnicy

 

Z treścią decyzji Starosty Oleśnickiego Nr 3/2017 wydanej dnia 14 czerwca 2017 r., zapoznać się można w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, w godzinach pracy Urzędu.

W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,
że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Oleśnicy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy, na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej. Upływ czternastu dni, w ciągu których niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w sposób określony powyżej powoduje, że czynność doręczenia decyzji Starosty Oleśnickiego uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

 

powrót do aktualności

2017-06-22 Przeslij link Wyświetleń: 373

DANE KONTAKTOWE:

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
ul. J. Słowackiego 10
 56- 400 Oleśnica

tel. 71 314 01 14
tel. 71 314 01 11
fax 71 314 01 10

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

bierutów dziadowa gmina herb kłoda miasto międzybórz oleśnica sprostowania starosta syców twardogóra współpraca wydziały biblioteka dokumenty dożynki flaga geodezja komisje koncert koncerty konsumentów odpowiedzi oświadczenia powiat prasowe projekty przdszkole przetargi publiczne rada rekrutacja rzecznik sesja starosta starostwo wicestarosta zamówienia zarząd

Wykonanie: eMKA Interactive (c) 2007-2015