Strona Projektów Unijnych w Starostwie Powiatowym w Ole?nicy Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Powiat Oleśnicki Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalny Kanał
START  |   CIASTECZKA-INFORMACJE  |   MAPA STRONY  |   KONTAKT
Wysoki kontrast
Logo Powiatu Trasy rowerowe
 

Aktualne informacja dot. koronawirusa

Powiat
Starostwo
Edukacja
Turystyka
Akty prawne
Inwestycje
Apteki

Pomoc Prawna

Platforma usług geodezyjnych w powiecie

Powiat oleśnicki jako jeden z dwudziestu trzech powiatów Województwa Dolnośląskiego uczestniczy w projekcie realizowanym przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”.

Projekt polega na modernizacji i rozbudowie systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług wraz z założeniem baz danych obiektów topograficznych i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz pozyskaniem danych dla usprawnienia procesów inwestycyjnych. Celem projektu jest również podniesienie efektywności działań, służących opracowywaniu skutecznych strategii rozwoju powiatów Województwa Dolnośląskiego. Wartość całego projektu wynosi ponad 51,5 mln zł. Powiat oleśnicki zrealizuje projekt na kwotę niemal 4 mln zł przy dofinansowaniu zewnętrznym 3 mln 300 tys. zł.

 

Projekt: Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG

dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno- komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne Celem głównym projektu PEUG jest podniesienie konkurencyjności regionu poprzez modernizację zasobów geodezyjno – kartograficznych Powiatów Województwa Dolnośląskiego, ukierunkowaną na podniesienie ilości i jakości świadczonych e – usług oraz podwyższenie kompetencji pracowników 23 JST, w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia tych usług. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez realizację zadań:

 • Zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do e – usług na 3 i 4 poziomie dojrzałości, dostępu do informacji przestrzennej Powiatów Dolnośląskich poprzez budowę i wdrożenie Portali Obsługi Klienta oraz promocje zbudowanych rozwiązań elektronicznych;
 • Usprawnienie procesów związanych z udostępnieniem danych PZGiK, poprzez zapewnienie wymiany danych z zewnętrznymi systemami dziedzinowymi zgodnie z jednolitymi standardami przyjętymi przez wszystkie powiaty;
 • Usprawnienie procesu decyzyjnego, w szczególności w zakresie inwestycyjnym poprzez budowę spójnych baz dotyczących: sieci uzbrojenia terenu i obiektów topograficznych Powiatów Dolnośląskich;
 • Podniesienie efektywności zarządzania i jakości referencyjnych baz danych do poziomu wymaganego przepisami prawa poprzez zakup niezbędnej infrastruktury sprzętowej i sieciowej;
 • Podniesienie bezpieczeństwa przetwarzania danych przestrzennych poprzez doposażenie JST w niezbędną infrastrukturę bazodanową;
 • Podniesienie kompetencji pracowników JST w zakresie świadczenia e-usług.

Realizacja celu głównego nastąpi poprzez wdrożenie mechanizmów i narzędzi w ramach jednolitych Portali Obsługi Klienta zintegrowanych ze zmodernizowanymi systemami dziedzinowymi, ukierunkowanych na poprawę jakości oraz efektywności administracji publicznej, zapewniających jednocześnie rozwój adresowanych do mieszkańców, przedsiębiorców oraz innych grup interesariuszy usług elektronicznych. Ponadto istotnym elementem leżącym u podstaw budowy nowych rozwiązań teleinformatycznych będzie pozyskanie narzędzi do racjonalnego i efektywnego prowadzenia, zarządzania i kontrolowania numerycznych zbiorów danych przestrzennych, udostępnienie aktualnej informacji w połączeniu z wykorzystaniem e-usług i komunikacji elektronicznej.Rezultatem realizacji Projektu będzie:

 • Wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez 23 JST za pomocą platformy usługowej projektu;
 • Podniesienie jakości referencyjnych baz danych do poziomu wymaganego przepisami prawa, ukierunkowane na zapewnianie ich interoperacyjności;
 • Wzrost wymiany danych elektronicznych zgodnie z KRI pomiędzy 23 JST i potencjalnymi odbiorcami Projektu;
 • Podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników 23 JST w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz budowy społeczeństwa informacyjnego;
 • Podniesienie świadomości odbiorców zewnętrznych (grup interesariuszy) oraz promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych przez 23 JST;
 • Wsparcie świadczenia w sposób zautomatyzowany e-usług w każdej JST objętej Projektem poprzez wdrożenie jednolitych Portali Obsługi Klienta oraz modernizacja dziedzinowych systemów informatycznych.

Całkowita wartość projektu: 51 273 869, 29 zł.Podstawowymi źródłami finansowania Projektu będą:

 1. wydatki kwalifikowalne 51 273 869, 29 zł
 • dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno- komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne: 43 582 788,92 zł; -

- w tym Powiat Oleśnicki  3 326 231,36 zł

 • wkład własny Wnioskodawcy i Partnerów (budżety powiatów): 7 691 080, 37 zł w tym Powiatu Oleśnickiego 586 981,99 zł
 1. wydatki niekwalifikowalne 238 532, 58 zł. ( Powiat Oleśnicki – 10 842,39 zł )

 

 Galeria zdjęć

powrót do aktualności

2017-10-23 Przeslij link Wyświetleń: 1193

DANE KONTAKTOWE:

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
ul. J. Słowackiego 10
 56- 400 Oleśnica

tel. 71 314 01 14
tel. 71 314 01 11
fax 71 314 01 10

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Deklaracja dostępności

bierutów bądź dziadowa gmina herb kłoda miasto międzybórz oleśnica sprostowania starosta syców twardogóra współpraca wydziały biblioteka dokumenty dożynki flaga geodezja komisje koncert koncerty konsumentów odpowiedzi oświadczenia powiat prasowe projekty przdszkole przetargi przygotowany publiczne rada rekrutacja rzecznik sesja starosta starostwo wicestarosta zamówienia zarząd

Wykonanie: eMKA Interactive (c) 2007-2015