Annabelle Lane Starostwo Powiatowe w Ole¶nicy
Strona Projektów Unijnych w Starostwie Powiatowym w Ole?nicy Starostwo Powiatowe w Ole¶nicy - Powiat Ole¶nicki Starostwo Powiatowe w Ole¶nicy - Oficjalny Kanał
START  |   CIASTECZKA-INFORMACJE  |   MAPA STRONY  |   KONTAKT
Wysoki kontrast
Logo Powiatu Trasy rowerowe
 
Powiat
Starostwo
Edukacja
Turystyka
Akty prawne
Inwestycje
Apteki

Pomoc Prawna

Samorz±dowcy podpisali umowę na transport zbiorowy

Wójtowie i burmistrzowie z całego powiatu, wraz ze starost±, podpisali dzi¶ umowę z firm± Trako na kompleksowe wsparcie samorz±dów lokalnych subregionu ole¶nickiego w zorganizowaniu publicznego transportu zbiorowego. Uczynili to w Starostwie Powiatowym w Ole¶nicy, gdzie rolę gospodarza pełnił starosta Jan Dżugaj.

Zakres usług ¶wiadczonych przez Trako podzielony został na cztery etapy zawieraj±ce m.in.: szczegółow± analizę podaży usług w transporcie publicznym, koncepcję układu sieci komunikacyjnych i częstotliwo¶ci kursowania linii, symulację kosztów utrzymania przewozów o charakterze użyteczno¶ci publicznej, projekt taryfy opłat i prognozę wielko¶ci przychodów ze sprzedaży biletów czy wreszcie projekt umowy przewozowej z operatorem.

Ze względu na długotrwałe procedury ustawowe, nowo wdrożony system będzie mógł zacz±ć funkcjonować dopiero w 2021 r. – To najbardziej realny termin – potwierdził, reprezentuj±cy Trako, Andrzej Szamborski, który przypomniał, że samo ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy musi być wywieszone co najmniej rok wcze¶niej. – Jedyne, co możemy zrobić szybciej, to podj±ć decyzję o tym, kto będzie organizatorem transportu. Będzie to wymagać wielu konsultacji z państwem, ale i tak lepiej rozmawiać przy wspólnym stole niż indywidualnie – dodał Szamborski.

– Najtrudniejsze dopiero przed nami – potwierdził starosta Jan Dżugaj.

– Każdy samorz±d musi dostosować koncepcję do swoich potrzeb – dodał wójt gminy Ole¶nica Marcin Kasina.

Z jego opini± zgodził się burmistrz Jan Bron¶: – Bez opracowania tzw. przymiarki wariantowej nie jeste¶my dzi¶ w stanie okre¶lić, jakie rzeczywiste s± nasze potrzeby w zakresie komunikacji.

Przed samorz±dowcami jeszcze wiele spotkań i konsultacji. Na pewno będ± też musieli ustalić, które gminy czy miasta wył±cz± przewozy publiczne otwarte od dowozów dzieci do szkół. Jak powiedział Andrzej Szamborski, około 60 proc. zamawiaj±cych, z którymi Trako współpracuje, zdecydowało się na wariant nierozdzielania takich przewozów.

Podpisanie umowy na transport zbiorowy z firm± Trako Podpisanie umowy na transport zbiorowy z firm± Trako Podpisanie umowy na transport zbiorowy z firm± Trako Podpisanie umowy na transport zbiorowy z firm± Trako Podpisanie umowy na transport zbiorowy z firm± Trako Podpisanie umowy na transport zbiorowy z firm± Trako Podpisanie umowy na transport zbiorowy z firm± Trako Podpisanie umowy na transport zbiorowy z firm± Trako Podpisanie umowy na transport zbiorowy z firm± Trako Podpisanie umowy na transport zbiorowy z firm± Trako Podpisanie umowy na transport zbiorowy z firm± Trako Podpisanie umowy na transport zbiorowy z firm± Trako Podpisanie umowy na transport zbiorowy z firm± Trako Podpisanie umowy na transport zbiorowy z firm± Trako Podpisanie umowy na transport zbiorowy z firm± Trako Podpisanie umowy na transport zbiorowy z firm± Trako Podpisanie umowy na transport zbiorowy z firm± Trako Podpisanie umowy na transport zbiorowy z firm± Trako Podpisanie umowy na transport zbiorowy z firm± Trako

 

 

powrót do aktualno¶ci

2019-07-09 Przeslij link Wy¶wietleń: 343

DANE KONTAKTOWE:

Starostwo Powiatowe w Ole¶nicy
ul. J. Słowackiego 10
 56- 400 Ole¶nica

tel. 71 314 01 14
tel. 71 314 01 11
fax 71 314 01 10

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Starostwa Powiatowego w Ole¶nicy

bierutów b±dĽ dziadowa gmina herb kłoda miasto międzybórz ole¶nica sprostowania starosta syców twardogóra współpraca wydziały biblioteka dokumenty dożynki flaga geodezja komisje koncert koncerty konsumentów odpowiedzi o¶wiadczenia powiat prasowe projekty przdszkole przetargi przygotowany publiczne rada rekrutacja rzecznik sesja starosta starostwo wicestarosta zamówienia zarz±d

Wykonanie: eMKA Interactive (c) 2007-2015