Strona Projektów Unijnych w Starostwie Powiatowym w Ole?nicy Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Powiat Oleśnicki Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalny Kanał
START  |   CIASTECZKA-INFORMACJE  |   MAPA STRONY  |   KONTAKT
Wysoki kontrast
Logo Powiatu Trasy rowerowe
 

Aktualne informacja dot. koronawirusa

Powiat
Starostwo
Edukacja
Turystyka
Akty prawne
Inwestycje
Apteki

Pomoc Prawna

Apelujemy o ograniczenie wizyt w Starostwie

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy jest do Państwa dyspozycji, jednak z uwagi na zagrożenie koronawirusem, apeluje o ograniczenie wizyt w urzędzie wyłącznie do spraw pilnych, po uprzedniej rejestracji telefonicznej na konkretną godzinę pod numerami:

1) Wydział Oświaty, Kultury i Sportu: 71/314-01-22
2) Wydział Architektury i Budownictwa: 71/314-01-54
3) Wydział Organizacyjny: 71/314-01-01
4) Wydział Zdrowia, Zarządzania Kryzysowego i Pomocy Konsumenckiej: 71/314-01-34
5) Powiatowy Rzecznik Konsumentów: 71/314-01-57
6) Wydział Środowiska i Nieruchomości: 71/314-01-65
7) Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg: 71/314-01-29
8) Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru: 71/314-01-46
9) Wydział Finansowy: 71/314-01-60
10) Wydział Rozwoju, Zamówień Publicznych i Promocji Powiatu: 71/314-01-07
11) W sprawach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej: 570-926-267

Apelujemy o wykorzystanie alternatywnych form kontaktu z pracownikami, jak kontakt telefoniczny, korespondencyjny, internetowy, w tym platforma ePUAP i korespondencja mailowa.

Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg

Rejestracja pojazdu - prosimy o przesłanie wszystkich dokumentów (w tym tablic rejestracyjnych) na adres Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica wraz z wypełnionym wnioskiem o rejestrację (do pobrania na stronie http://bip.powiat-olesnicki.pl/index.php?kat=224) oraz potwierdzeniem wniesienia opłaty za rejestrację samochodu osobowego na konto Starostwa Powiatowego w Oleśnicy (nr konta 47 9584 0008 2001 0000 9999 0002). Po otrzymaniu od Państwa, kompletu dokumentacji oraz po weryfikacji i rejestracji pojazdu będziemy się umawiać telefonicznie na odbiór dokumentów

Prawo jazdy – „pierwsze” prawa jazdy będą wysłane na adres zamieszkania

Dowód rejestracyjny: prosimy o przesłanie pozwolenia czasowego wraz z kartą pojazdu (jeśli była wydana) na adres Starostwa – dokumenty będą zwrotnie wysłane na adres zamieszkania.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz ograniczeniem dostępu do Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg informujemy, iż obecna sytuacja jest traktowana jako siła wyższa w rozumieniu przepisów KPA. Tym samym wyłącza ona karanie z tytułu naruszenia przepisów ustawy Prawa o ruchu drogowym za niedokonanie w 30 dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej albo niezgłoszenia w takim samym terminie zbycia/nabycia pojazdu zarejestrowanego w kraju.

Numery kont do wpłat:
Opłaty komunikacyjne, prawa jazdy: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy, 47 9584 0008 2001 0000 9999 0002
Opłaty za wydanie zaświadczenia, pełnomocnictwa, opłaty skarbowe: Miasto Oleśnica, 44 9584 0008 2001 0000 0055 0021

W razie wątpliwości informacja telefoniczna:
71/314-01-29, 71/314-01-32, 71/314-01-26, 71/314-01-27

Do Wydziału Architektury i Budownictwa można składać odpowiedzi na wezwania i postanowienia oraz wnioski o zarejestrowanie dziennika budowy mailowo, na adres: budownictwo@powiat-olesnicki.pl lub wysyłać pocztą bądź kurierem. Można dołączyć skany dokumentów, pod warunkiem, że oryginały zostaną wysłane przez placówki pocztowe. Wnioski o pozwolenie na budowę, zgłoszenia robót budowlanych, uzupełnione dokumentacje projektowe, można składać w Starostwie w godz. 11-12, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (71/314-01- 54). Druki wniosków oraz załączników znajdują się na stronie internetowej starostwa: www.powiat-olesnicki.pl w zakładce BIP - Wydziały - Wydział Architektury i Budownictwa. W godz. 11-12, można również odbierać decyzje o pozwoleniu na budowę, po uprzednim umówieniu się telefonicznie.

Obsługa elektroniczna w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru
Sprawy związane z wydawaniem wypisów, wypisów i wyrysów, wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, kopii map zasadniczych do celów opiniodawczych oraz kopi map ewidencyjnych mogą być realizowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, ePUAP oraz za pomocą e-usług za pośrednictwem strony internetowej POK (Punkt Obsługi Klienta – wymagane posiadanie profilu zaufanego lub konta w systemie WebEwid– login i hasło)
Adres mailowy: geodezja@powiat-olesnicki.pl
Adres do strony POK: https://olesnicki.webewid.pl/cms/
Dodatkowo niezbędnych informacji w sprawie załatwienia konkretnej sprawy udzielamy informacji pod nr tel.: 71/314-01-43, 71/314-01-46

W Wydziale Zdrowia, Zarządzania Kryzysowego i Pomocy Konsumenckiej możemy załatwić przez Internet wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych – karta informacyjna oraz wnioski dostępne są na stronie powiatu w zakładce Załatw sprawę (link: http://www.powiat-olesnicki.pl/index.php?kat=63)

Kontakt z Wydziałem Finansowym w sprawie m.in. wyjaśniania kwot należności za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa telefonicznie: 71 314 01 60 lub e-mailowo: finansowy@powiat-olesnicki.pl).

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w powiecie oleśnickim będzie udzielana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefonów do punktów i za pomocą poczty elektronicznej po uprzedniej rejestracji pod nr tel.: 570-926-267 w godz. 8.00 do godz. 15.00. Szczegóły w komunikacie: http://www.powiat-olesnicki.pl/index.php?kat=4&id=7547
 

 

 

 

 

powrót do aktualności

2020-03-18 Przeslij link Wyświetleń: 1518

DANE KONTAKTOWE:

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
ul. J. Słowackiego 10
 56- 400 Oleśnica

tel. 71 314 01 14
tel. 71 314 01 11
fax 71 314 01 10

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

bierutów bądź dziadowa gmina herb kłoda miasto międzybórz oleśnica sprostowania starosta syców twardogóra współpraca wydziały biblioteka dokumenty dożynki flaga geodezja komisje koncert koncerty konsumentów odpowiedzi oświadczenia powiat prasowe projekty przdszkole przetargi przygotowany publiczne rada rekrutacja rzecznik sesja starosta starostwo wicestarosta zamówienia zarząd

Wykonanie: eMKA Interactive (c) 2007-2015