Strona Projektów Unijnych w Starostwie Powiatowym w Ole?nicy Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Powiat Oleśnicki Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalny Kanał
START  |   CIASTECZKA-INFORMACJE  |   MAPA STRONY  |   KONTAKT
Wysoki kontrast
Logo Powiatu Trasy rowerowe
 
Powiat
Starostwo
Edukacja
Turystyka
Akty prawne
Inwestycje
Apteki

Pomoc Prawna

UWAGA. Zmiana godzin przyjmowania i wydawania dokumentów przez Wydział Komunikacji w Oleśnicy

W związku z ograniczonymi zasobami kadrowymi, zmieniają się godziny przyjmowania i wydawania dokumentów przez Wydział Komunikacji i Inżynerii Dróg w Oleśnicy. Dokumenty przyjmowane będą od 8.00 do 9.30. Ich odbiór będzie możliwy wyłącznie po wyznaczeniu terminu przez pracownika Wydziału, w godz. 14.00-15.00.

Starostwo zachęca do korzystania z elektronicznych form obsługi klienta w sprawie zgłoszeń sprzedaży, nabycia pojazdów poprzez e-PUAP. Nasz adres do kontaktu korespondencyjnego w formie papierowej: ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica.

Druki wniosków do pobrania: http://bip.powiat-olesnicki.pl/index.php?kat=224.

Rejestracja pojazdu - niezbędne dokumenty: wypełniony wniosek o rejestrację, tablice rejestracyjne, dowód własności (umowa, faktura), dowód rejestracyjny, karta pojazdu oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za rejestrację samochodu osobowego na konto Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, w przypadku pojazdu z zagranicy - opłata akcyzy i ewentualne tłumaczenie dokumentów.

Odbiór dowodu rejestracyjnego - niezbędne dokumenty: pozwolenie czasowe wraz z kartą pojazdu (jeśli była wydana).

Sycowski referat Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg (tel. 71 721 83 96) obsługuje klientów w zakresie praw jazdy i dowodów rejestracyjnych. Dokumenty przyjmowane są od godz. 9.00 do 10.00, a wydawane po wyznaczeniu terminu odbioru przez pracownika wydziału. Pozostałe sprawy realizowane są przez wydział w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy - tel. 71 314 01 29 (32).

Przypominamy, że z powodu braku możliwości zapewnienia obsady kadrowej, z dniem 5 listopada zawiesiliśmy obsługę interesantów w referacie Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg w Twardogórze. W sprawach pilnych obsługa będzie prowadzona w Wydziale Komunikacji i Inżynierii Dróg w Oleśnicy. Informacje udzielane są pod nr tel. 71 314 01 29 i 71 314 01 32 (rejestracja pojazdów) oraz 71 314 01 26 (prawa jazdy).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numery kont do wpłat:
Opłaty komunikacyjne, prawa jazdy: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
47 9584 0008 2001 0000 9999 0002
Opłaty za wydanie zaświadczenia, pełnomocnictwa, opłaty skarbowe: Miasto Oleśnica
44 9584 0008 2001 0000 0055 0021

W razie wątpliwości informacja telefoniczna: 71 314 01 29, 71 314 01 32, 71 314 01 26, 71 314 01 27.


W trosce o bezpieczeństwo pracowników i mieszkańców oraz z konieczności podjęcia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa, Starostwo Powiatowe w Oleśnicy ograniczyło bezpośrednią obsługę. Z naszymi urzędnikami sprawy wciąż można załatwiać za pośrednictwem alternatywnych form kontaktu z pracownikami, jak telefon, poczta elektroniczna, elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP czy korespondencja tradycyjna.

Apelujemy o ograniczenie wizyt w urzędzie wyłącznie do spraw pilnych. Do Państwa dyspozycji jest tymczasowy punkt obsługi zorganizowany przy wejściu głównym, czynny w godzinach 8.00-15.00. W celu ułatwienia i usprawnienia kontaktu, prosimy o umieszczanie na składanych dokumentach numeru telefonu kontaktowego lub adresu mailowego. Mając na względzie m.in. ograniczenia kadrowe, prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.Kontakt telefoniczny do Wydziałów Starostwa Powiatowego w Oleśnicy:

1) Wydział Oświaty, Kultury i Sportu: 71 314 01 22
2) Wydział Architektury i Budownictwa: 71 314 01 54
3) Wydział Organizacyjny: 71 314 01 01
4) Wydział Zdrowia, Zarządzania Kryzysowego i Pomocy Konsumenckiej: 71 314 01 34
5) Powiatowy Rzecznik Konsumentów: 71 314 01 57
6) Wydział Środowiska i Nieruchomości: 71 314 01 65
7) Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg: 71 314 01 29
8) Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru: 71 314 01 46
9) Wydział Finansowy: 71 314 01 60
10) Wydział Rozwoju, Zamówień Publicznych i Promocji Powiatu: 71 314 01 07
11) Nieodpłatna Pomoc Prawna: 570 926 267

Wydział Architektury i Budownictwa
Do Wydziału Architektury i Budownictwa można składać odpowiedzi na wezwania
i postanowienia oraz wnioski o zarejestrowanie dziennika budowy mailowo: budownictwo@powiat-olesnicki.pl lub wysyłać pocztą bądź kurierem. Istnieje możliwość dołączenia skanów dokumentów, pod warunkiem, że oryginały zostaną dostarczone. Wnioski o pozwolenie na budowę, zgłoszenia robót budowlanych, uzupełnione dokumentacje projektowe należy przesyłać korespondencyjnie lub składać poprzez biuro podawcze. Druki wniosków oraz załączników znajdują się na stronie internetowej starostwa: www.powiat-olesnicki.pl w zakładce BIP - Wydziały - Wydział Architektury i Budownictwa.
W przypadku konieczności odbioru osobistego dokumentów, wydawane będą w punkcie obsługi po wyznaczeniu terminu odbioru poprzez kontakt telefoniczny/mailowy pracownika wydziału w godzinach od 12.00 do 13.00.

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Sprawy związane z wydawaniem wypisów, wypisów i wyrysów, wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, kopii map zasadniczych do celów opiniodawczych oraz kopii map ewidencyjnych mogą być realizowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, ePUAP oraz za pomocą e-usług za pośrednictwem strony internetowej POK (Punkt Obsługi Klienta – wymagane posiadanie profilu zaufanego lub konta w systemie WebEwid– login i hasło).
Adres mailowy: geodezja@powiat-olesnicki.pl
Adres do strony POK: https://olesnicki.webewid.pl/cms/
Przyjmowanie dokumentów odbywać się będzie w punkcie obsługi w godzinach od 11.00 do 13.00. W przypadku konieczności odbioru osobistego dokumentów, wydawane będą po wyznaczeniu terminu odbioru poprzez kontakt telefoniczny/mailowy pracownika wydziału w godzinach od 13.00 do 13.30.
Dodatkowo niezbędnych informacji w sprawie załatwienia konkretnej sprawy udzielamy pod nr tel.: 71 314 01 43, 71 314 01 46.

Wydział Środowiska i Nieruchomości
Składanie dokumentów poprzez ePUAP, korespondencję tradycyjną lub biuro podawcze.
W przypadku konieczności odbioru osobistego dokumentów, wydawane będą w punkcie obsługi po wyznaczeniu terminu odbioru poprzez kontakt telefoniczny/mailowy pracownika wydziału w godzinach od 13.30 do 14.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
W przypadku konieczności odbioru osobistego dokumentów, wydawane będą w punkcie obsługi po wyznaczeniu terminu odbioru poprzez kontakt telefoniczny/mailowy pracownika wydziału w godzinach od 14.00 do 14.15.

Wydział Zdrowia, Zarządzania Kryzysowego i Pomocy Konsumenckiej
W Wydziale Zdrowia, Zarządzania Kryzysowego i Pomocy Konsumenckiej możemy załatwić przez Internet wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych – karta informacyjna oraz wnioski dostępne są na stronie powiatu w zakładce Załatw sprawę (link: http://www.powiat-olesnicki.pl/index.php?kat=63)

Wydział Finansowy
Kontakt z Wydziałem Finansowym w sprawie m.in. wyjaśniania kwot należności za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa telefonicznie: 71 314 01 60 lub e-mailowo: finansowy@powiat-olesnicki.pl.

Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w powiecie oleśnickim będzie udzielana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefonów do punktów i za pomocą poczty elektronicznej po uprzedniej rejestracji pod nr tel.: 570 926 267 w godz. 8.00-15.00.

powrót do aktualności

2020-11-06 Przeslij link Wyświetleń: 612

DANE KONTAKTOWE:

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
ul. J. Słowackiego 10
 56- 400 Oleśnica

tel. 71 314 01 14
tel. 71 314 01 11
fax 71 314 01 10

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Deklaracja dostępności

bierutów bądź dziadowa gmina herb kłoda miasto międzybórz oleśnica sprostowania starosta syców twardogóra współpraca wydziały biblioteka dokumenty dożynki flaga geodezja komisje koncert koncerty konsumentów odpowiedzi oświadczenia powiat prasowe projekty przdszkole przetargi przygotowany publiczne rada rekrutacja rzecznik sesja starosta starostwo wicestarosta zamówienia zarząd

Wykonanie: eMKA Interactive (c) 2007-2015